luister live

WEDSTRIJDREGLEMENT

29 juni 2021

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘RIJ 6 MAANDEN MET EEN FORD PUMA’

De wedstrijd ‘Rij 6 maanden met een FORD PUMA’ ism. Unicars is een organisatie van BE ONE vzw, Paaphoek 35 – 8450 Bredene en UNICARS OOSTENDE, Torhoutsesteenweg 710 in Oostende.

 1. Iedereen kan meespelen op voorwaarde dat ze de BE ONE APP downloaden en de weekcode samen met de persoonsgegevens invullen.
 2. Iedereen in het bezit van een geldig Belgisch rijbewijs kan deelnemen
 3. Iedereen kan maar 1 keer deelnemen
 4. Medewerkers en familie van personeelsleden van BE ONE en UNICARS kunnen niet deelnemen
 5. De winnaar wordt bepaald door vrijwillige trekking uit alle deelnemers begin november 2021 in het filiaal van UNICARS
 6. De winnaar mag de auto gedurende 6 maanden gebruiken incl. onderhoud en verzekering (BA + omnium).  Benzine is niet inbegrepen. Er is een vrijstelling van 750,00 EUR in geval van een ongeval of schade in fout of indien zonder tegenpartij.
 7. De winnaar ontvangt 24 carwashbeurten geschonken door CGS Carcleaning Oostende en dient de carwash wekelijks te gebruiken en de auto goed te onderhouden
 8. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar
 9. De auto dient na de 6 maanden terug afgeleverd te worden bij UNICARS, Torhoutsesteenweg 710 in Oostende.  Juiste datum wordt afgesproken bij aflevering auto.
 10. Be One en Unicars is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade tijdens de periode van 6 maanden
 11. De gegevens van de deelnemers worden enkel gebruikt voor intern onderzoek en analyse en kunnen niet vrijgegeven worden.  De gegevens worden enkel gebruikt om acties van Be One te communiceren.  Op verzoek kan het gebruikt gestopt worden.
 12. De kandidaten aanvaarden het wedstrijdreglement.
 13. Over het wedstrijdreglement en de organisatie wordt geen correspondentie gevoerd
 14. Be One en Unicars kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd wordt geannulleerd of aangepast.  Indien de app overbelast wordt en niet kan deelgenomen worden voor een bepaalde periode kan Be One en Unicars niet aansprakelijk worden gesteld.
 15. In geval van misbruik behoudt BE ONE zich het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd
 16. De winnaar zal de auto onderhouden als een goede huisvader. Bij eventuele problemen, vragen of twijfels kan zich richten tot UNICARS.
 17. Geen enkele vergoeding of schadevergoeding is verschuldigd wanneer de annulatie of verbreking te wijten is aan overmacht. De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de acht dagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte
 18. Ingeval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Oostende-Brugge bevoegd
 19. Bij eventuele klachten in verband met het gebruik van de auto kan men steeds terecht bij Unicars Oostende.
 20. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

Continue reading

Volgende Post

Dj BOBO KOOL


Thumbnail
Current track

Title

Artist