luister live

BIG JUMP 2024 in Oostende

23 mei 2024

Zondag 14 juli om klokslag 15 uur, nodigen radio BE ONE en de vzw GoodPlanet Belgium alle omwonenden uit om in Oostende te komen springen. Net als duizenden burgers in de rest van België én over heel Europa, vragen we aandacht voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen. Of we dat nu doen omdat proper water belangrijk is voor onze gezondheid, voor de biodiversiteit of voor ons welzijn … Er zijn 1001 redenen om mee te springen. Wat is die van jou?

Het event “BIG JUMP” zal plaatsvinden op de tweede zondag van juli 2024 in de Oostendse Roeiclub KRNSO, Prins Albertlaan 104. Er aijn tal van initiaties en demonstratie van watersportclubs + een live optreden van THE CAVE.

SCHRIJF HIER IN !

Proper water is van levensbelang voor natuur, mens en dier, maar de uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit blijven bestaan. Ons grond- en oppervlaktewater is door verschillende factoren sterk vervuild en vaak van slechte kwaliteit. Metingen in 2023 wezen uit dat slechts 1 van de 195 Vlaamse waterlopen in goede staat is, dat wil zeggen dat aan de verschillende voorwaarden van de Kaderrichtlijn Water wordt voldaan. Een bedroevend cijfer dus. In Wallonië verbetert de toestand van de oppervlaktewaterlichamen langzaam maar zeker (van 36% in goede of zeer goede ecologische toestand in 2008 tot 44% tien jaar later).

Gelukkig biedt de Big Jump een krachtig momentum om het bewustzijn rond dit belangrijke onderwerp te vergroten. In 2023 sprongen in België bijna 1.900 mensen op maar liefst 28 locaties in het water. Heel wat moedige en toegewijde zielen dus, want op dat moment passeerde er een storm over ons land. Dit jaar hopen we op een editie met nóg meer springers – en als het kan een straaltje zon.

“Water speelt een essentiële rol als het gaat over onze gezondheid, ons welzijn, de biodiversiteit … Niemand kan leven zonder water. Proper water is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van mens en dier, maar ook voor het behoud van onze planeet. Bij alles wat we doen heeft het een functie, van het verbouwen van voedsel tot het ondersteunen van ecosystemen. Er zijn dus echt 1001 redenen om op 14 juli mee te komen springen voor springlevend water.” Aldus Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet.

Met de Big Jump willen we deze thematiek jaarlijks onder de aandacht brengen, en hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Je kan jouw engagement voor water kenbaar maken door een sprong in het water te komen doen op 14 juli. 
Kom je mee springen om te laten zien dat jij springlevend water ook belangrijk vindt?

De Big Jump is een jaarlijkse, internationale actie die in 2002 werd opgezet door het European Rivers Network (ERN). De actie wordt in België gecoördineerd door GoodPlanet Belgium en op verschillende locaties georganiseerd door o.a. natuur- en milieu- en andere organisaties, waaronder Radio Be One en lokale overheden.

Wat is de Europese Kaderrichtlijn Water?

Op 23 oktober 2000 werd de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) door het Europese Parlement aangenomen. Deze Europese waterwet moest ervoor zorgen dat onze rivieren, stromen en andere wateroppervlaktes tegen 2015 een goede ecologische toestand bereikten. Er is verbetering merkbaar sinds 2000, maar de doelstelling is nog niet bereikt. De meeste Europese lidstaten moesten hun vertraging verantwoorden en kregen uitstel tot uiterlijk 2027. Landbouw, industrie, overheden en huishoudens moeten dus extra inspanningen leveren, opdat alle rivieren zich opnieuw in een goede ecologische toestand bevinden. De Big Jump brengt dit onderwerp sinds 2005 jaarlijks onder de aandacht en herinnert iedereen aan de nakende deadline en het belang van proper natuurlijk water.

Over GoodPlanet Belgium

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 100 medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.

STEUN GOODPLANET! 

www.goodplanet.be

Lessenpakket Lager Onderwijs

Lessenpakket Secundair Onderwijs


Continue reading

Current track

Title

Artist